This company is located in the Netherlands, therefore the Privacy and Cookie Statement is only available in Dutch.

Dokter Schaper, gevestigd in Wageningen Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Wageningen, Nederland
+31 6 25 02 57 15

Leonie Schaper is de Functionaris Gegevensbescherming van Dokter Schaper; zij is te bereiken via het contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dokter Schaper verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Burgerservicenummer (BSN)
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen, in (digitale-) correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Dokter Schaper verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Godsdienst of levensovertuiging
– Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dokter Schaper verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Voor facturering
– Dokter Schaper verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dokter Schaper neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dokter Schaper) tussen zit. Dokter Schaper gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– WordPress voor het beheren van deze website
– Omnihis voor het beheren van het digitale patiëntendossier

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dokter Schaper bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en/of wettelijk bepaald om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dokter Schaper verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dokter Schaper en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan Dokter Schaper via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dokter Schaper wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dokter Schaper neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

SSL-encryptie

Onze gehele website is beveiligd met een SHA-256 RSA Encryptie SSL certificaat van de vertrouwde organisatie: Common Name (CN): GTS CA 1P5, Organization (O): Google Trust Services LLC uitgegeven via Cloudflare. Codering met een digitaal certificaat zorgt ervoor dat de gegevensoverdracht privé blijft tijdens de verbinding tussen uw computer of mobiele telefoon en deze website. Een gecodeerde verbinding herkent u aan de adresregel van de browser wanneer de url begint met “https://” en aan het vergrendelingspictogram in uw browserregel.

Beveiliging van aanmeldings- en contactformulieren

Voor het tegenhouden van geautomatiseerde spambots, gebruiken wij reCAPTCHA v3 van Google op alle aanmeldingsformulieren en contactformulieren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dokter Schaper gebruikt alleen technische/functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor het onthouden van uw cookie-voorkeursinstellingen

– cb-enabled | Bewaartermijn: 1 jaar

Voor het beheersysteem van de website

– wordpress_test_cookie | Bewaartermijn: Sessie
– wordpress-settings-1 | Bewaartermijn: 1 jaar
– wordpress-settings-time | Bewaartermijn: 1 jaar
– ppl_language | Bewaartermijn: 1 jaar

Voor het geanonimiseerd analyseren van de bezoekers 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens van 15 augustus 2018. In lijn daarmee hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met de informatie die wordt verzameld bij uw website bezoek. Wij laten uw IP-adres anonimiseren door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. We hebben ‘gegevens delen’ laten uitzetten. Tot slot maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de informatie verkregen met Google Analytics.

Opt-out: Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

– Google Analytics | Tracking ID | UA-199832628-1 | G-MQJL7WP7DF | Bewaartermijn: 1 jaar
– _ga | Bewaartermijn: 1 jaar
– _ga_MQJL7WP7DF | Bewaartermijn: 1 jaar
– _gid | Bewaartermijn: 1 dag
– aiwp_wg_default_dimension | Bewaartermijn: 1 jaar
– aiwp_wg_default_metric | Bewaartermijn: 1 jaar
– aiwp_wg_default_swmetric | Bewaartermijn: 1 jaar

— Laatst gewijzigd op 27-05-2023 —