“There is a crack in everything, That’s how the light gets in”

Anthem, Leonard CohenNa deze ervaringen wil ik mijn kennis en kunde ter beschikking stellen aan een ieder met vragen over haar of zijn fysieke, psychische of geestelijke gezondheid. Het kan gaan over vragen over fysieke of psychische klachten, psychosomatische klachten, of levensvragen. Samen zoeken we naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe opties. Als diagnostisch hulpmiddel gebruik ik zo nodig de hartauscultatie, zoals die ontwikkeld is door de Zwitserse antroposofische arts Kaspar Appenzeller (1927-1999). De uitkomst kan zijn een antroposofisch geneesmiddel, een therapie zoals bv ritmische massage, euritmietherapie, muziek- of kunsttherapie, die o.a. in ’t Waag gegeven worden.

Daarnaast werk ik met veel plezier als psychiater in de ouderenpsychiatrie  in Ede. Daar werk ik met de reguliere geneeskunde. Graag gebruik ik de beide geneeswijzen, de reguliere en de antroposofische. In de praktijk echter schrijf ik geneesmiddelen op antroposofische grondslag voor. Daarnaast ga ik er vanuit dat iedereen een eigen huisarts en andere medisch specialisten bezoekt ivm de klachten.

Deze praktijk is opgezet om mensen te helpen vanuit een verruimde visie op gezondheid, waarbij deze bedoeld is als aanvulling op de reguliere zorg, die wordt erkend en gerespecteerd.

De antroposofische geneeskunde is gebaseerd op het werk van Ita Wegman, die ook de spirituele kant van de geneeskunde weer vorm wilde geven. Zij kreeg hierbij de hulp van Rudolf Steiner, een filosoof en mensheidsleraar.  Samen schreven zij het boek: Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde.

De antroposofische geneeskunde is al sinds 100 jaar een integrale of integratieve geneeskunde. Ook zijn er ziekenhuizen op antroposofische grondslag in diverse landen. Alle antroposofische artsen zijn ook reguliere artsen.