De antroposofische geneeskunde is gebaseerd op het werk van Ita Wegman, een Nederlandse arts, die juist de spirituele kant van de geneeskunde opnieuw vorm wilde geven. Zij kreeg hierbij de hulp van Rudolf Steiner, mensheidsleraar en filosoof.  Samen schreven zij het boek: Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde
(2009 Stichting Rudolf Steiner Vertalingen).

De antroposofische geneeskunde bestaat al 100 jaar en is vanaf het begin een vorm van integrale geneeskunde. Er zijn antroposofische ziekenhuizen en andere medische centra in diverse landen, waaronder de circa 15 therapeutica in Nederland. Alle antroposofische artsen hebben ook reguliere opleidingen doorlopen.

In het dagelijks werken verrijken beide zienswijzen elkaar. In mijn consultatieve artsenpraktijk in ‘t Waag echter schrijf ik alleen natuurlijke geneesmiddelen voor. Daarnaast ga ik ervanuit dat iedereen -indien nodig- ook haar of zijn eigen huisarts en andere medisch specialisten bezoekt.