Mijn naam is Leonie Schaper (*1961). Rond mijn twintigste levensjaar leerde ik de antroposofie kennen op de Vrije Hogeschool (Driebergen 1980). Daardoor ontdekte ik  nieuwe mogelijkheden om de uitdagingen van het leven te plaatsen in een groter perspectief dan ik tot dan toe door opvoeding en onderwijs had meegekregen.

De mens heeft naast zijn of haar lichaam ook een ziel en een geest en is verbonden met het grote geheel van aarde, planeten en sterren. Dit heeft gevolgen: voor het leven, voor de omgang met de aarde, voor gezondheid en ziekte en ook voor de verhouding tot jezelf. En mogelijk zijn er ook consequenties voor ná dit leven.

Daarom besloot ik naast de reguliere geneeskunde (Maastricht 1983-1989) ook de antroposofische geneeskunde te bestuderen in divers plaatsen in Nederland, Duitsland en Zwitserland.

Zo werkte ik in het kader van de huisartsenopleiding (Amsterdam 1990-1992) 1 jaar bij een antroposofisch huisarts en in de geneesmiddelenbereiding van het laboratorium van de Ita Wegman Klinik  in Arlesheim, Zwitserland. Dat is het oudste antroposofische ziekenhuis in de wereld. Deze werd opgericht in 1921 door Ita Wegman. In 2014 is deze kliniek gefuseerd met de Lukas Klinik en heet nu Klinik Arlesheim.

Na een waarnemingstijd als huisarts vertrok ik naar Duitsland om in een antroposofisch-psychiatrische kliniek in de buurt van Freiburg te werken, de Friedrich Husemann Kliniek. Daar werkte ik ook aan mijn promotie onderzoek over de warmtebehandeling door hyperthermie bij depressieve patiënten (Freiburg 1996).

De reis ging verder naar Zwitserland, waar ik een jaar in de Ita Wegman Klinik gewerkt heb, nu als huisarts. Aansluitend kreeg ik een opleidingsplek voor de specialisatie psychiatrie en psychotherapie in Liestal (Basel/ Freiburg 1993-1999).

Toen ik deze opleiding in 1999 afrondde, kreeg ik de mogelijkheid in Nederland (Utrecht 2000-2002) de aantekening voor kinder- en jeugdpsychiatrie te behalen.  Van 2002 tot 2016 heb ik als antroposofisch kinder- en jeugdpsychiater gewerkt in de Zonnehuizen (instelling voor kinderen en jeugdigen met ontwikkelingsproblemen, nu Zonnehuizen Kind & Jeugd) en in een eigen praktijk in het Kindertherapeuticum (beide in Zeist).

Daarna heb ik ervoor gekozen terug te gaan naar de volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie met ook aandacht voor de palliatieve zorg. Naast dit werk als consultatief antroposofisch arts in Wageningen werk ik als psychiater in de ouderenpsychiatrie in Ede.